ISTINITO I LAŽNO JEVANĐELJE

Article Body: 

Hrišćani su uopšteno govoreći podijeljeni u dvije grupe:

(1)"Rimokatolici" i "protestanti" - zavisno o rođenju. (2) "Biskupska" (konformistička) i "Slobodna crkva" (nekonformistička) - zavisno o crkvenom uzorku. (3) "Nanovo rođeni hrišćani" i "Nominalni hrišćani" - zavisno o "iskustvu"; (4) "Jevanđelisti" i "liberali" - zavisno o doktrini. (5) "Harizmatici" i "Nekarizmatici" - zavisno o "govoru u jezicima". (6) "Hrišćanski radnici s punim radnim vremenom" i "Svjetovni radnici" - zavisno o profesiji.

Mogle bi postojati i druge takve kategorizacije. Ali ni jedna od ovih kategorizacija ne bavi se korijenom problema kojeg je naš Gospod došao riješiti.

Mnogi znaju da je „Hrist umro za naše grijehe" (1 Kor.15: 3). Ali mnogi ne znaju da Biblija kaže da je Hrist umro i za to "da više ne živimo za sebe već za Njega" (2 Kor.5: 15).

Stoga bi biblijskiji način kategorizacije hrišćana bio sljedeći: "Oni koji žive za sebe" i "Oni koji žive za Hrista"; ili "Oni koji traže svoje" i "Oni koji traže stvari Hristove" ili "Oni koji prvo traže zemaljske stvari" i "Oni koji prvo traže carstvo Božje"; ili "Oni koji vole novac" i "Oni koji vole Boga". (Isus je rekao da je nemoguće voljeti oboje - Lk.16: 13).

Ali nikada nisam čuo da se koristi takva kategorizacija. Ova se kategorizacija bavi kršćanskim unutrašnjim životom i privatnim hodom s Bogom, dok se ranije spomenute metode bave spoljnim detaljima njihovog života. Ipak, na ovaj drugi način nebo kategorizuje hrišćane. A ako je to slučaj, onda je ovo jedina kategorizacija koja je bitna! Ovom metodom drugi nas ne mogu kategorizovati. Moramo se kategorizovati - jer nitko osim nas samih ne zna svoje unutrašnje motivacije i želje. Čak i naše supruge možda nisu svjesne za šta živimo.

Naš Gospod nije došao prvenstveno kako bi ljudima dao doktrinu ili crkveni obrazac, niti ih natjerao da govore u jezicima ili čak da bi im pružio iskustvo!

Došao je da nas "spasi od grijeha". Došao je položiti sjekiru na korijen stabla. A korijen grijeha je: Usredotočenost na sebe, traženje sopstvenog i izvršavanje sopstvene volje. Ako ne dopustimo Gospodu da sasječe i iskorijeni taj "korijen" iz naših života, biti ćemo samo površni hrišćani. Sotona nas ipak može prevariti da zamišljamo da pripadamo višoj klasi od ostalih hrišćana, zbog naše doktrine ili iskustva ili crkvenog obrasca!

Sotonu nije briga čak i ako imamo ispravnu doktrinu, iskustvo i crkveni obrazac, sve dok nastavljamo "živjeti za sebe" (Ovo je, usput rečeno, samo još jedna fraza za "život u grijehu" !!) . Hršćanstvo je danas ispunjeno hrišćanima koji traže svoje i žive za sebe, a koji su još uvjereni da ih Bog gleda kao superiornije od ostalih hrišćana, samo zbog doktrinarnih razlika ili crkvenog obrasca ili "iskustva". To pokazuje kakvo je veliko djelo Sotona napravio u hrišćanstvu.

U Jovanu 6:38 naš je Gospod rekao da je došao s neba na zemlju: (1) poreći svoju ljudsku volju (koju je stekao kad je došao na zemlju kao čovjek) i (2) vršiti volju njegovog Oca, kao Čovjek. Time je On postao primjer za nas.

Kroz Isusov zemaljski život - tokom svih njegovih 33 i pol godina - poricao je sopstvenu volju i vršio volju svoga Oca. I svojim je učenicima jasno rekao da će oni koji žele biti Njegovi učenici morati ići istim putem. Došao je udariti u korijen grijeha u našem životu - "činjenje sopstvene volje" - i izbaviti nas toga.

U području nauke, hiljadama je godina čovjek pogrešno zamišljao da je Zemlja središte svemira. Ljudskim je očima izgledalo tako - jer se činilo da se sunce, mjesec i zvijezde doista vrte oko Zemlje jednom u 24 sata. Trebala je hrabrost čovjeku poput Kopernika da dovede u pitanje ovaj popularni pojam, prije samo otprilike 500 godina, i da pokaže da je krajnje lažan i da Zemlja nije čak ni središte Sunčevog sistema. Zemlja, koju je pokazao stvorena je da bude centrirana po suncu. Sve dok je čovjek imao pogrešno središte, su njegovi naučni proračuni i zaključci bili pogrešni - jer je njegovo središte bilo pogrešno. Ali kad je čovjek otkrio pravo središte, tada su ti proračuni i odbitci ispali ispravni.

Isto je i s nama kada ostajemo egocentrični, umjesto da budemo fokusiranii na Boga. Naše razumijevanje Biblije i Božje savršene volje (naši izračuni i odbitci) tada će biti pogrešni. Ali kao što su ljudi više od 5000 godina bili uvjereni da su u pravu (kao što smo vidjeli gore), i mi možemo da mislimo da smo u pravu! Ali zapravo, pogrešićemo 100%.

To je ono što danas vidimo čak i među mnogim "dobrim kršćanima". Imaju toliko različitih tumačenja iste Biblije - a opet je svaki uvjeren da je samo njegovo tumačenje ispravno, a svako drugo pogrešno. Zaključak je da su ostali prevareni.. Zašto je to tako? Jer je njihov fokus bio pogrešan.

Čovjek je stvoren da bude usmjeren na Boga, a ne na sebe. A kad hrišćani zauzmu pogrešan položaj, i njihovo "jevanđelje" bit će pogrešno. U osnovi, danas se propovijedaju samo dva evanđelja - jedno usmjereno na čovjeka, a drugo na Boga.

Jevanđelje usmjereno na čovjeka obećava čovjeku da će mu Bog dati sve što je potrebno da njegov život na zemlji bude ugodan, a na kraju svog života dat će mu i mjesto na nebu. Čovjeku se govori da će Isus oprostiti sve njegove grijehe, izliječiti sve njegove bolesti, materijalno ga blagosloviti i dati mu napredak, riješiti sve njegove zemaljske probleme itd.

"Ja" i dalje ostaje u središtu života takvog čovjeka, a Bog se vrti oko njega - kao njegov sluga - kako bi uslišao svaku njegovu molitvu i dao mu sve što želi !! Sve što mora učiniti je "vjerovati" i "zatražiti svaki materijalni blagoslov u Isusovo ime" !!

Ovo je lažno jevanđelje, jer se ne spominje "pokajanje". Pokajanje je ono što su prije svega propovijedali Jovan Krstitelj, Isus, Pavle, Petar i svi apostoli. A pokajanje je, nažalost, ono što se danas ne propovijeda, čak ni kao posljednja stvar!!

Jevanđelje usredotočeno na Boga, poziva čovjeka na pokajanje. Objašnjava da "pokajanje" znači:

Okretanje OD SEBE kao središta života, od vršenja sopstvene volje, od hodanja lično odabranim putem, od ljubavi prema novcu i od ljubavi prema svijetu i stvarima u svijetu (požuda tijela, požuda očiju i ponos života) itd. itd., i okrenuti se Bogu, voljeti ga cijelim srcem, učiniti ga središtem svog života, izvršavati njegovu volju odsad i nadalje itd..

Vjera u Hristovu smrt na krstu može čovjeku oprostiti grijehe samo kad se pokaje. Tada može primiti snagu Duha Svetoga, koji će ga osnažiti da se svakodnevno odriče sam sebe kako bi mogao živjeti životom usmjerenim na Boga. Ovo je jevanđelje koje su propovijedali Isus i apostoli.

Lažno jevanđelje čini vrata i put širokim (tu je lako koračati, jer čovjek ne mora poreći svoje "Ja" ili prestati živjeti za svoje interese ili prestati tražiti lični probitak). Milioni prisustvuju sastancima na kojima se propovijeda tako lažno "jevanđelje". I mnogi ulaze kroz ova vrata i hodaju tim putem, zamišljajući da to vodi u život. Ali zapravo dovodi do uništenja. Jevanđelisti ovog jevanđelja, međutim, hvale se i izvještavaju o velikom broju ljudi koji su na svojim sastancima "digli ruke i donijeli odluke za Hrista"!!

Ali sve je to zabluda. Iako su neki zaista iskreno obraćeni na takvim sastancima, zbog svoje iskrenosti, mnogi takvi "obraćenici" na kraju postaju "dvostruko gori, pakleni sinovi" (Mat. 23:15) - prevareni u pogledu svog istinskog stanja.

Istinsko jevanđelje, međutim, vrata čini malim, a put uskim - ne manjim ili užim nego što ih je sam Isus stvorio, kao što to čine neki "super-duhovni" kultisti, već upravo iste veličine kao što ih je Isus stvorio. Rijetki su oni koji pronađu ovaj put do života. Jevanđelisti iz ovog jevanđelja nemaju puno izviještaja o tome, i statistika nije impresivna. Ali ovo jevanđelje vodi ljude do Gospoda Isusa i do neba.

"Pazite kako slušate. Ko se pokorava onome što je čuo, daće mu se više svjetla i razumijevanja. Ali tko se ne pokorava onome što je čuo, oduzet će mu se čak i ono svjetlo i razumijevanje koje misli da ima. " (Parafraza iz Luke 8:18).

Ko ima uši da čuje, neka čuje.

Autorska prava - Zac Poonen. Nikakve promjene u sadržaju članka ne smiju se izvršiti bez pismenog odobrenja autora.